Prona konsiderohet si një nga asetet kryesore të një kompanie apo individi,pra mbrojtja e saj është jetike për secilin individ. Tek sigurimi i pronës mund të siguroni rreziqet nga zjarri dhe rreziqet tjera,sigurimi nga vjedhja,sigurimi i përsonave të tjere gjat qëndrimit në shtepin/banesen tuaj.

Ofertat kryesore mbi sigurimin e prones jane: Plani bazik i cili mbulon rreziqet kryesore si Zjarri,Rrufeja,Eksplodimi apo rënja e objekteve fluturake. Si dhe oferta e dyt e cila mbulon rreziqet shtes që varsisht nga klienti mund të zgjidhen apo hiqen si jane: Termeti breshëri,orteku i bores,rrëshqitja e dheut etj.

Sigurimi i shtëpis dhe pronës – Biznesit

Sigurohuni nga ZJARRI dhe rreziqet tjera

Ju do të kompensoheni për demet e shkaktuara nga zjarri,rrufeja eksplodimi,goditja e mjeteve motorike, renja e drunjeve,stuhija dhe rreziqet tjera.

Sigurohuni edhe nga Vjedhja

Ne rast te vjedhjes se paisjeve ju do të kompensoheni ato deri në shumen e siguruar.

siguroni edhe Përsonat në shtëpi

Nese dikush aksidentohet ose lëndohet gjat qëndrimit në shtepin tuaj,qoft familjar apo mysafir Sigurimi do ti merr përsiper trajtimet dhe shpenzimet tjera mjeksore.

Është maksimumi i shumes për të cilen kompania paguan në rast të ndonje dëmi, vlersimi i objektit bëhet sipas standarteve të qmimit ne atë zonë ku është shtepia/banesa apo objketi i klientit.

Është maksimumi i shumes për të cilen kompania paguan në rast të ndonje dëmi apo vjedhjes së gjësendeve të siguruara të cilat duhet te jen të deklaruara paraprakisht .

Pjesa e zbritshme është shuma në policën e sigurimit të cilën ju e paguani vet në rast të dëmit.