Për dallim nga sigurimet tradicionale qe jemi mësuar ti shofim si dhe ato të obligueshme per mjetet motorike apo ato vullnetare, sigurimet për biznesin jan të ato që bëjn dallimin në funksionimin e tij. Graniti broker ju ofron të gjitha llojet e sigurimeve për biznese siq jane:

  • Sigurimi i Garancive
  • Garancia e Ofertës
  • Garancia e Kontratës
  • Garancia e Ruajtjes/Mbajtjes
  • Garancia e Avansit

.

Qfar ju mbulojn sigurimet e garancioneve

Ne raste kur ju ofertoni për një tender gjat kompletimit te dokumetacionit ju nevoitet edhe sigurimi i Garancionit, ky sigurim mbulon juve që raste kur ju fitoni tenderin dhe per x arsyeje skeni mundesi ta realizoni ateher ky sigurim është garanc për palen tenderuese.

Sigurimi i kontrates mbulon palen tenderuese ne raste se fituesi i tenderit nuk ka mundesi të kryej punet e marruar. Këtë sigurim mund ta ofrojm me kushtet më të mira në treg.

Keni fituar ndonjë tender për mirëmbajte të vazhdueshme dhe nuk keni koh që kërkoni në kompani të sigurimeve.Graniti broker ju ofron këtë sigurim pa lëvizur nga zyret tuaja.

Sigurimi i avancit – Edhe kjo ofert mund të realizohet pa levizur nga zyret tuaja.