Varsisht se qfar se për qfar ju duhet të udhëtoni pushim/apo biznes jeta juaj është e rrezikuar dhe sigurimi i shëndetit në udhëtim mund të quhet edhe sigurim obligative sepse mjetet e transportit publik apo airor mund të jen të rrezikuara në gjdo moment.

Sigurimi i shëndetit në udhëtimi do të mbulojë financiarisht shpenzimet për shëndetin tuaj gjatë kohës së qëndrimit jashtë vendit si dhe ofroj asistencën e domosdoshme deri në limitin maksimal të paraparë në planin tuaj të sigurimit. Kushtet e përgjithshme dhe të veqanta i definojnë të gjitha aspektet e mbulesës tuaj minimale të kërkuar sipas kushteve të marrëveshjes së Schengen-it. Ju mund të përzgjedhni limite dhe mbulesa shtesë sipas dëshirës tuaj.

Cilat janë përfitimet

Ne do të kompensojmë për asistencën mjekësore dhe shtrimin në spital si pasojë e sëmundjes akute të rikuperueshme, të përcaktuar sipas planit të përzgjedhur sigurues.

 • Shpenzimet Mjeksore – ju do të përfitoni shpenzimet e nëvojshmë të arësyeshme emergjente mjekësore, hospitalizimin dhe shërimin në rast të një sëmundje akute nga e cila Personi i Siguruar nuk ka vuajtur më parë.
 • Shpenzimet e riatdhesimit – ju do  të përfitoni shpenzimet e riatdhesimit në rast se Personi i Siguruar si pasojë e aksidentit apo sëmundjes vdes në zonën e përshkruar në policë/kushte të përgjithshme.
 • Aksidentet Përsonale –  ju do të përfitoni shpenzimet e nëvojshmë të arësyeshme emergjente mjekësore, hospitalizimin dhe shërimin në rast të një aksidenti.
 • EJL – Evropa Jug-Lindore
  Nënkupton shtetet e shtrira në Evropën
  Juglindore: Shqipëria, Bosna dhe Hercegovina,
  Kroacia, Mali i Zi, Moldavia, Maqedonia,
  Romania, Serbia dhe Turqia.
 • Zona Schengen
  Polica vlenë në shtetet anëtare të Shengenit.
 • Bota
  duke përjashtuar SHBA-të, Kanadanë dhe Japoninë
 • Bota
  Udhëtimi mbulohet në të gjithë botën.