Vetura nuk është një luks siq aludohej më heret, vetura është një obligim i ekspozuar ndaj rrezikut të perhershum, pra sigurimi i saj është obligative TPL dhe i veqant Kasko:

  • Sigurimi TPL
  • SIgurimi TPL +
  • Sigurimi KASKO

Sigurimi Kasko mbulon të gjitha dëmtimet apo vjedhjet e automjetit benda dhe jasht vendit sipas ofertes dhe kërkeses suaj ne mund t’ju ofrojm Kasko me qmimet më të mira në treg dhe me një mbulueshmeri dhe kombinim të ofertave me të mira.

Si do të  kompensoheni në rast aksidenti

Varsisht nga politikat e kompanis se sigurimeve dhe në pajtueshmeri me rregulloret e Bankes Qendore   mbi kompensimin e demeve në rast aksidenteve, ne do të ju përkrahmi që kompensimi i dëmit të bëhet me kushtet e përcaktuara me ligj:

 Sigurimi obligativ – TPL ju do të kompensoheni vetem për dëmet e shkaktuar nga palet e treta.Ky sigurim është obligativ për të gjith përsonat pa dallim dhe është i përcaktuar me ligj ndaj dhe kompensimet bëhen kundrejt rregullores.

Sigurimi TPL + është gjithashtu sigurim obligativ për qytetaret e Kosovë të cilet udhëtojn në rajon duke përfshir: Maqedonin dhe Serbin. Ne zhargonin ton nifet si kartoni i gjelbërt. Kompensimi bëhet sikurse tek TPL -vetem se kjo ndodh gjat qëndrimit tuaj jasht vendit.

Sigurimi Kasko ju mbulon të gjitha dëmet e shkaktuara në trafik varsisht nga fajtori. Kasko nuk është sigurim i detyrueshum mirpo me rritjen e kërkesave të klientve kemi arritur që nga një përqindje shumë e vogel e policave ta rrisim dhe ta bëjm një nga top brendet e shitura.Kompensimet në rast të sigurimit Kasko ofron atëher kur